Makaleler

Seçim zaferi mağduriyetten değil, dik duruştan geldi!
Seçim zaferi mağduriyetten değil, dik duruştan geldi!

22 Temmuz seçimleri, herkes açısından şaşırtıcı bir şekilde sonuçlanmıştır. Lehinde ve aleyhinde söylenecek her sözün tesirini zayıf bırakacak dereced...

  Demokrasi tarihimizde, Demokrat Parti'nin oylarını yükselterek kazandığı 1954 seçimleriyle yapılan kıyaslama dahi tam doğru değildir. 1954'te Türkiye'de iki ... [devamını oku]
Yeni Cumhurbaşkanını kim seçecek? Yeni meclis mi halk mı?
Yeni Cumhurbaşkanını kim seçecek? Yeni meclis mi halk mı?

Anayasa Mahkemesi, 367 kararıyla birlikte hem ülkeyi bir siyasi ve hukuki krize sokmuş hem de kendisi bakımından bir meşruiyet krizi doğurmuştu. TBMM'...

  Bu sağlanamadığı için erken seçime gidilmekte olduğu gibi, yeni seçilecek Meclis de cumhurbaşkanı seçememe ve erken seçime gitme akıbetiyle karşılaşabi... [devamını oku]
Anayasa Mahkemesi Meşruiyet Krizinde!
Anayasa Mahkemesi Meşruiyet Krizinde!

Anayasa Mahkemesi'nin, on birinci cumhurbaşkanının seçimine müdahil olarak Türk siyasi hayatını sıkıntılı bir sürece sokması, gerçekten ciddi ve öneml...

  Mahkeme'nin gerekçeli kararı açıklanınca, büyük bir sukutu hayal doğdu. Mahkeme, Türk siyasi hayatına ve TBMM'ye en ciddi müdahalesini ger&ccedi... [devamını oku]
Meşruiyet Sorunu Asıl Kimde?
Meşruiyet Sorunu Asıl Kimde?

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği TBMM'ye iade edildi. Bu iade kamuoyu tarafından da bekleniyordu; hatta günü b...

  Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, değişiklikleri inceleme süresi olarak ongorülen on beş günü tamamlayıp iade edeceği aşikardı. Ancak, sayın Sezer'in TBMM'nin ... [devamını oku]
Halka Bu Güvensizlik Niye?
Halka Bu Güvensizlik Niye?

Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de her zaman sorunlu olmuştur. Ancak bu sefer, Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Ar...

  Burada, baştan ifade etmek isterim ki, anayasada düzenlenmiş olan mevcut yapı içinde cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini doğru bulmayanlardan idim. Bunun bir&... [devamını oku]
Yargıçlar İktidarı
Yargıçlar İktidarı

Anayasa Mahkemesi kararı, hukuken açık bir yanlışlık taşımakla birlikte, tahmin edilecek şekilde sonuçlandı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa Mahkem...

  Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak, toplantı ve karar yeter sayıları hakkında hukuki durum kamuoyunda yeterince tartışıldı. Anayasa Mahkemesi, henüz kararına gerek&cce... [devamını oku]
Anayasa Mahkemesi Teziç'e Karşı
Anayasa Mahkemesi Teziç'e Karşı

Sayın Teziç'in eseri, "ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları"na da dayandığı halde, bu görüşüyle ilgili Mahkeme kararı vermemektedir; çünkü Anayasa Mahke...

  Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci Anayasa'da düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanını hangi kurumun seçeceği, kimlerin cumhurbaşkanlığına aday olabilecekleri, adaylık s&u... [devamını oku]
Siyasete Hukuk Kılıfı
Siyasete Hukuk Kılıfı

Türkiye yaklaşık on yıldır "yargıçlar iktidarı"na doğru götürülmektedir. Yargıçlar iktidarı, yargı fonksiyonunun yasama ve yürütme fonksiyonlarına ait...

  Boylece yargı fonksiyonu hem kural koyucu hem de kendi koyduğu kuralları uygulayıcı konumuna gelmektedir. Anayasada yargıçlar iktidarını onlemeye çalışan hükümler... [devamını oku]
Yök Muktedir de Hükümet Çaresiz mi?
Yök Muktedir de Hükümet Çaresiz mi?

Yeni üniversitelerle ilgili bu son durumdan hareketle, hükümetin ilk günlerinden itibaren YÖK'le ilgili politikalarında tam anlamıyla başarısız olduğu...

Ancak biz, uzun yıllar üniversite mevzuatı çerçevesinde çalışan bir kişi olarak, üniversitelerle ilgili olarak son dort yıldır yaşanan sorunlarda hükümetin ... [devamını oku]
Yök Kazandı Ama Kural Dışı Bir Hamleyle
Yök Kazandı Ama Kural Dışı Bir Hamleyle

Kasım 2002 seçimlerinden itibaren, hükümetle YÖK arasında süregelen "iktidar" mücadelesi, son hamle ile YÖK lehine ve kesin olarak sonuçlanmış görünüy...

Eğer mesele, ne olursa olsun, iradesini geçerli kılmak ise bunu hükümet değil, YÖK başarmıştır. Bilindiği üzere, hükümet, YÖK’ün 4’ü ... [devamını oku]

Twitter Takip Et


Copyright © 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.