Makaleler

Anayasa Mahkemesi Her Zaman Parti Kapatmıyor
Anayasa Mahkemesi Her Zaman Parti Kapatmıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hak ve Özgürlükler Partisi'nin kapatılmasına dair davada 29 Ocak 2008 tarihinde kararını vermişti; gerekçeli karar önceki gün...

  Karar ve gerekçesi, siyasi parti kapatma davalarıyla ilgili olarak AYM'nin ümit verici bir gelişme içinde olduğunu gostermektedir. Her ne kadar, kapatma yonün... [devamını oku]
Müslümanların Din Özgürlüğü Sorunu Yok mu?
Müslümanların Din Özgürlüğü Sorunu Yok mu?

Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın, Türkiye'de Müslümanların da din özgürlüğü ile ilgili sorunlarının bulunduğuna dair sözleri üzerinden başlatılan tartı...

  Yıllardır, Avrupa Birliği organlarının, ozellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Türkiye'de din ozgürlüğü dendiği zaman, sadece Müslüman olmaya... [devamını oku]
Başörtüsü Davası ile Kapatma Davası Arasındaki İlişki
Başörtüsü Davası ile Kapatma Davası Arasındaki İlişki

Raportörün raporunu vermesinden sonra, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bulunan başörtüsü serbestliği getiren anayasa değişikliklerinin iptali davası il...

  Halbuki, iki dava üzerinde daha ayrıntılı düşünmek, sathi / gorünürdeki ilişkiye aldanmamak gerekir; aksi halde birçok siyasi proje hasar gorebilir. Kapat... [devamını oku]
Davayı Hukuk Zemine Taşımak
Davayı Hukuk Zemine Taşımak

AK Parti ile ilgili kapatma davasında önemli bir adım parti tarafından verilecek olan "önsavunma" idi. Önsavunma partiye tanınan süre dolmadan Anayasa...

  Halbuki, Başsavcı'nın iddianamesi gibi hakkında kapatılma davası açılan partinin savunmasını da kamuoyu bilmek hakkına sahiptir. İddianamede de, savunma metninde de temas edil... [devamını oku]
Kapatma Davasına AİHM'nin Müdahalesi Sağlanabilir mi?
Kapatma Davasına AİHM'nin Müdahalesi Sağlanabilir mi?

Ak Parti ile ilgili kapatma davası sürecinde, daha önce de sık sık rastlandığı üzere, hukukilik / siyasilik tartışması sürmektedir. Yaklaşık on yıldır...

  Halbuki, bir karar, sadece yargı kararı olduğu için hukuki olmaz; olamaz. Kararlara hukukilik kazandıran, kanunlara ve hukuka uygun olmalarıdır. Hukuka uygun olmayan, subjektif, s... [devamını oku]
Anayasa Değişikliği Hemen Yapılmalı mıdır?
Anayasa Değişikliği Hemen Yapılmalı mıdır?

AK Parti ile ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan kapatma davası iddianamesi Anayasa Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu ara sonu...

  İddianamenin kabul edilmemesi ihtimali aslında yoktu; boyle bir ihtimal olsa da kapatma davası bakımından ortaya sonucu etkileyecek bir durum çıkmayacaktı. İddianame iade edildiği... [devamını oku]
Danıştay Kararının Başörtüsü Serbestliği ile İlgisi Var mı?
Danıştay Kararının Başörtüsü Serbestliği ile İlgisi Var mı?

Üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan anayasa değişikliğiyle girdiğimiz süreçte Danıştay'ın vermiş olduğu kararı, hukuki çerçevesi içinde doğru ...

  Uzun zamandır Türkiye'de, hukuk, hukuk olarak değil, siyasetin bir malzemesi olarak kullanıldığı için, Danıştay kararının "yasak" taraftarlarınca somür&uum... [devamını oku]
Anayasa Değişikliğine Rağmen Başörtüsü Yasağını Sürdürmek Suçu
Anayasa Değişikliğine Rağmen Başörtüsü Yasağını Sürdürmek Suçu

Anayasaya göre konusu suç olan emir hiçbir surette yerine getirilemeyeceğinden, yeni anayasa hükümlerini uygulamamayı emredenler de, bu emri yerine ge...

  Üniversitelerde başortüsü yasağı uygulamasını kaldırmayı hedefleyen anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürl&... [devamını oku]
Başörtüsü ve İnkılap Kanunlarına Dair Kısa Bir Ders
Başörtüsü ve İnkılap Kanunlarına Dair Kısa Bir Ders

Türkiye'de herkesin kendisini bir uzman olarak gördüğü iki konu vardır: Din ve spor. Bu iki genel uzmanlık konusuna, Atatürk ilke ve inkılaplarını da ...

  Ülkemizde oğretim hayatının hemen hemen her sınıfında inkılap tarihi dersleri gorüldüğü halde, Atatürk donemi ve inkılaplar hakkında bu kadar keyfî ve kron... [devamını oku]
Anayasa Mahkemesi Son Değişiklikleri Nasıl Denetleyecek?
Anayasa Mahkemesi Son Değişiklikleri Nasıl Denetleyecek?

Başörtüsü yasağının kaldırılması amacıyla yapılan Anayasa değişikliği TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanının bu değişikliği onaylaması sonunda hükümle...

  Anayasa değişiklikleri de, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle TBMM İçtüzüğü'nde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Bu sebep... [devamını oku]

Twitter Takip Et


Copyright © 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.