Makaleler

Doktorlardan Hukukçulara Organize İşler
Doktorlardan Hukukçulara Organize İşler

Ergenekon soruşturması kapsamında, Sayın Tolon'un tahliyesiyle beraber, orgeneral rütbesinde bir tutuklu kalmamış oldu. Ergenekon soruşturmasının huku...

  Sürece hukukilik perspektifinden bakmaya çalışanlar arasında bulunduğumdan, mahkemelerin vermiş olduğu kararları ana hatlarıyla doğru bulduğumuzu beyan edegeldim. Kanaatim, s... [devamını oku]
Hani Hukukun Üstünlüğü Vardı?
Hani Hukukun Üstünlüğü Vardı?

Ergenekon soruşturmasının son dalgasının, en önemli ve en etkili aşama olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunu sadece ortaya konan tepkilere, kopa...

  İtiraf etmek gerekirse, dort ay kadar once, tutuklu iki generalin Genelkurmay tarafından "kurumsal" olarak ziyaret edilmesi üzerine, birçok kişi gibi, biz de, Ergen... [devamını oku]
Anayasa Krizini Çözmeden Siyasi Krizler Bitmeyecek
Anayasa Krizini Çözmeden Siyasi Krizler Bitmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun son kararı, Türkiye'deki gerçek tartışmaları ortaya çıkarması sebebiyle çok önemli bir karardır. Öncelikle belirtmek ger...

  Zira, YSK, seçimin işleyişine halel getirmeyecek bir yolu, pratikte geçerli olacak Danıştay kararını esas almak zorundadır. Aksi halde, onümüzdeki günlerde v... [devamını oku]
Yargıtayın Bozma Kararının Anlamı
Yargıtayın Bozma Kararının Anlamı

Ergenekon davasının devamı ve akıbeti konusunda tartışmaların yaşandığı sırada, Yargıtay'ın Danıştay suikastıyla ilgili dava hakkındaki kararını çok o...

  Danıştay suikastı, Ergenekon teror orgütüne yonelik ithamların odağında yer alan bir olaydı. Örgütün bir darbeye ortam hazırlamak olan nihai amacının gerç... [devamını oku]
Yaş Kararları Tamamen Yargı Denetimi Dışında mı?
Yaş Kararları Tamamen Yargı Denetimi Dışında mı?

Bilindiği üzere, Anayasa'nın 125. maddesi ilk fıkrasıyla "idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmünü getirmektedir....

  Ancak arkasından, üçüncü fıkrada "Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler" ile "Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) kararları" yarg... [devamını oku]
Baykal'a Kızanların Unuttuğu Kurultay
Baykal'a Kızanların Unuttuğu Kurultay

CHP ile çarşaf ilişkisine dair tartışmalar Türkiye gündeminin yeni bir konusu değildir. Çarşaf simgesi üzerinden, Türkiye'nin temel kimlik değerlerine...

  Yeni olan, hem CHP'de hem Türkiye'de bu "karşı" olanların etkili oluşu ve kendi tutumlarını merkez bir tutum haline getirmeye çalışmalarıdır. Yakın zamanda ... [devamını oku]
Meyvenin Olgunlaşması Meselesi
Meyvenin Olgunlaşması Meselesi

Anayasa Mahkemesi'nin, başörtüsüne serbestlik getiren anayasa değişikliğini iptal etmesi üzerine, ortaya yeni bir durumun çıktığı doğrudur....

  Bu yeni durum, üniversitelerde başortüsü yasağının devam edeceği, TBMM'nin anayasa değişiklikleri yapamayacağı, Sayın Başbakan'ın deyişiyle germeden gerdirmeden sa... [devamını oku]
Davayı Sulandırmak İçin Her Yol Denenecek
Davayı Sulandırmak İçin Her Yol Denenecek

'Ergenekon davası" nihayet başladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden soruşturmanın bir iddianameye ve davaya dönüşebilmesi çok büyük bir aşamadır....

  Türkiye'de tartışılan pek çok meselede olduğu gibi, bu dava etrafında da leh ve aleyhte taraftarların oluşması, herkesin mensup olduğu tarafgirlik içinde bir izah ... [devamını oku]
Yargıya Sözde Değil Özde Saygı
Yargıya Sözde Değil Özde Saygı

'Ergenekon davası" çerçevesinde cezaevinde tutuklu olarak bulunan emekli iki orgeneralin Kocaeli Garnizon Komutanı tarafından ziyaret edilmesi ve bu z...

  Boyle bir ziyaretin, "Ergenekon Davası"na başında beri karşı çıkan bazı çevrelerce dile getirilen bir talep ve beklenti ile ortüşüyor olması da manidard... [devamını oku]
Darbecilik Neden Askeri Bir Suç Değildir?
Darbecilik Neden Askeri Bir Suç Değildir?

Ergenekon iddianamesi bütün olarak kamuoyuna açıklanmadığı için tartışmalar farklı boyutlarda sürdürülmektedir. Soruşturma sürecinde bütün gizlilik ka...

  Kanaatimizce ortada dolaşan bilgi ve değerlendirmelerin çok onemli bir kısmı sürecin onünü kesmeye veya istikameti saptırmaya yonelik gayretlerle gerçekleşti... [devamını oku]

Twitter Takip Et


Copyright © 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.